Diecezja włocławska

Imię i nazwisko: ks. Andrzej Tomalak

Adres: ul. Łęgska 26, 87 - 800 Włocławek

Tel.: 54/232-49-42 (Zespół Szkoł im. ks. J. Długosza)