Nasz Pasterz

 

Delegat ds. Krajowego Duszpasterstwa Nauczycieli przy Konferencji Episkopatu Polski

 

Bp Piotr Turzyński

Dewiza biskupia:

„Ecclesia Mater – Mater Ecclesiae”

(„Kościół Matka – Matka Kościoła”)

 

Urodzony: 28 września 1964 r. w Radomiu

Święcenia prezbiteratu: 28 maja 1988 roku w Radomiu

Święcenia biskupie: 28 lutego 2015 r. w Radomiu

Piotr Wojciech Turzyńskiurodził się 28 września 1964 r. w Radomiu jako syn Juliana i Heleny z domu Rzadkowskiej. Ma dwoje rodzeństwa.

Sakrament chrztu świętego otrzymał w parafii Najświętszego Serca Jezusowego na Glinicach w Radomiu i od najmłodszych lat był ministrantem na Borkach w parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus, następnie w parafii Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Struga oraz od powstania nowej parafii na Osiedlu Akademickim przy kościele św. Królowej Jadwigi.

Uczęszczał do IV LO im. Tytusa Chałubińskiego w Radomiu do klasy o profilu matematyczno-fizycznym, a egzamin maturalny zdał w roku 1982. W szkole średniej był animatorem Ruchu Światło-Życie.

Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie otrzymał 28 maja 1988 roku w konkatedrze radomskiej z rąk bp. Edwarda Materskiego.

Studia w seminarium uwieńczył tytułem magistra teologii obronionym na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Praca magisterska napisana pod kierunkiem ks. prof. Stanisława Kowalczyka nosiła tytuł: „Elementy antropologii filozoficznej ks. Józefa Tischnera”.

 Po święceniach kapłańskich ks. Turzyński przez rok pracował jako wikariusz w parafii pw. Matki Odkupiciela w Ostrowcu Świętokrzyskim. Tutaj prowadził grupę ministrantów, dwie schole i młodzieżową grupę oazową, a w mieście duszpasterstwo nauczycieli.

W 1989 r. rozpoczął studia patrystyczne w Instytucie Patrystycznym Augustinianum w Rzymie. Instytut jest związany z Papieskim Uniwersytetem Lateraneńskim i jest jedyną tego typu uczelnią w Europie, prowadzącą studia specjalistyczne z dziedziny teologii pierwszych wieków chrześcijaństwa.

Po uzyskaniu kościelnego licencjatu z teologii i nauk patrystycznych w 1992 r. rozpoczął studia doktoranckie na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. W czasie kursu doktoranckiego uczestniczył także w wykładach w Papieskim Instytucie Orientalnym, prowadził poszukiwania naukowe w Bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki, a także uczestniczył w kursie języka francuskiego w Paryżu w Institut Catholique.

Pracę doktorską na temat „Canticum novum w teologii świętego Augustyna. Studium nad Komentarzem do Psalmów” napisał pod kierunkiem o. prof. Gilles Pelland’a i obronił ją w 1995 r. na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, uzyskując tytuł doktora teologii.

Po powrocie do Polski został mianowany przez bp. Edwarda Materskiego ojcem duchownym w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu i wykładowcą patrologii, wstępu do teologii i teologii duchowości. Wiele razy prowadził dni skupienia i rekolekcje dla alumnów wielu seminariów duchownych w Polsce i za granicą. Prowadził również wiele audycji radiowych o charakterze ewangelizacyjnym i popularyzatorskim. W latach 1995-97 była to audycja „Świat patrologii” w diecezjalnym Radiu AVE.

W Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu osiem lat był ojcem duchownym, a od 2006 roku jest wicerektorem. W latach 2000-2003 był adiunktem na Wydziale Teologicznym w Radomiu przy UKSW w Warszawie i tak pozostało, kiedy wydział został przemieniony w Instytut Teologiczny. W latach 2006-2012 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Teologicznego w Radomiu i był odpowiedzialny za studia niestacjonarne oraz Centrum Myśli Benedykta XVI.

Jest autorem ponad 20 artykułów naukowych i ponad 50 artykułów o charakterze popularyzatorskim, promotorem 69 prac magisterskich i czterech dyplomowych.

W czerwcu 2014 r. na podstawie dorobku naukowego i książki pod tytułem „Piękno w teologii św. Augustyna. Próba systematyzacji augustyńskiej estetyki teologicznej” oraz kolokwium habilitacyjnego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie rozpoczął przewód habilitacyjny, uzyskał tytuł naukowy doktora habilitowanego. Szczególnym przedmiotem zainteresowań naukowych, i nie tylko, są Orygenes, św. Augustyn z Hippony oraz Ojcowie pustyni.

Biskup Piotr jest miłośnikiem Fiodora Dostojewskiego oraz J. R. R. Tolkiena i literatury fantasy. Lubi teatr i film, muzykę irlandzką i poezję śpiewaną. Gra na gitarze, kocha góry oraz jeździ na nartach i gra w siatkówkę.

Źródło: http://www.diecezja.radom.pl/biskupi/bp-piotr-turzynski