Diecezja ełcka

Imię i nazwisko: ks. Wojciech Kotarski

Adres: Pl. Katedralny 1, 19-300 Ełk

Telefon: 87/6216806