Życzenia z okazji nowego roku szkolnego

Drodzy Nauczyciele!

Rozpoczyna się nowy rok szkolny. Chcę Wam powiedzieć, że jesteście bardzo ważni, bo odpowiedzialni za losy następnego pokolenia, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym. To jest piękna misja powierzona Wam przez Pana historii i Pana ludzkich losów.

Życzę Wam, byście korzystając ze swoich talentów i kompetencji, doświadczenia i wiedzy mogli cieszyć się owocami swojej pracy w sercach i umysłach młodych ludzi. Niech każda szkoła będzie środowiskiem, gdzie żyje się wielkimi wartościami, gdzie przychodzi się i przebywa z radością, gdzie buduje się piękne człowieczeństwo Wasze i uczniów.

Życzę, żebyście zawsze znajdowali szacunek w środowiskach, którym służycie.

Niech Chrystus Nauczyciel prowadzi Was w prawdzie i mądrości, a piękne wzory polskich nauczycieli, jak np. błogosławionej Natalii Tułasiewicz, inspiruje i pozwala przezwyciężać trudności. Cieszcie się w tym roku wstawiennictwem za chwilę błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Wielkiego Nauczyciela Narodu.

 

Z błogosławieństwem

Bp Piotr Turzyński