Wielkanoc 2019

Drodzy Nauczyciele!

W tych dniach Chrystus dla nas wszystkich jest Wielkim Nauczycielem i Przewodnikiem do Nowego Życia.

W Wielki Czwartek umywa uczniom nogi i zostawia przykazanie miłości. Przez ustanowiony sakrament Kapłaństwa pozostaje z uczniami w Najświętszej Eucharystii na zawsze, po wszystkie dni, aż do skończenia świata.

W Wielki Piątek przyjmuje krzyż, cierpienie i umiera nie dla siebie, ale dla innych, dla nas. Uniża się w sposób nieprawdopodobny i przebacza.

W Wielką Noc okazuje się większy od zła, nienawiści, od ciemności i śmierci. On zwycięża.

Niech to zwycięstwo Chrystusa przyniesie Wam pokój serca i nadzieję, niech poruszy serca i stanie się źródłem pojednania w środowisku szkolnym.

Niech Zmartwychwstały Chrystus wyprowadzi nas wszystkich z grobów niezrozumienia, podziałów, niedowartościowania i egoizmów.

Życzę błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Chrystusa Pana!

Alleluja!

+ Piotr Turzyński