Diecezja zielonogórsko-gorzowska


Imię i nazwisko: ks. Krzysztof Hołowczak (PIELGRZYMKA "WARSZTATY W DRODZE")

Adres: ul. Aliny 17, 65-329 Zielona Góra

www.warsztatywdrodze.pl