Diecezja warszawsko-praska

Wydział Duszpasterski Kurii Biskupiej

ul. Floriańska 2A

03-707 Warszawa