Życzenia Wielkanocne 2022

„Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam!”

J 20,19

Drodzy Nauczyciele!

To są święta nadziei. Nie zwycięża przewrotność i tchórzostwo, nie zwycięża manipulacja i obojętność. To Chrystus, który z miłością wypełnia misję swego ziemskiego życia, jest Zwycięzcą śmierci, piekła i szatana. On przeszedł okrutną mękę, poniósł śmierć i zmartwychwstał. Pascha Chrystusa pokazuje nam, że zło ma koniec, a ciemności mają kres. Bóg jest Wszechmocny i z ciemności Wielkiego Piątku wyprowadza największą łaskę – zbawienie świata. Niech On napełni Wasze serca głęboką wiarą w swoją wszechmoc, niech zapali w duszy jasny płomień nadziei, że dobro jest większe od zła. Niech da siłę do wiernego pełnienia nauczycielskiej misji na wzór bł. Natalii Tułasiewiczówny, patronki polskich nauczycieli. W czasach lęku o jutro i wojny w Ukrainie niech Chrystus przyniesie nam wszystkim pokój.

Życzę wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty pełnych łaski Świąt Zwycięstwa Chrystusa.

 

bp Piotr Turzyński