Wykaz recenzentów Nr 2(2018)

Recenzenci numeru:
ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz (UMK Toruń),
ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński (KUL Lublin),
ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda (KUL Lublin),
dr hab. Stanisław Grobel (prof. UTH Radom),
ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz (prof. KUL Lublin),
dr hab. Sławomir Patyra (prof. UMCS Lublin),
ks. dr hab. Marek Tatar (prof. UKSW Warszawa),
dr hab. Marek Piwowarczyk (KUL Lublin),
ks. dr hab. Piotr Wiśniewski (KUL Lublin),
dr Zbigniew Markwart (UTH Radom).