Wykaz recenzentów Nr 1(2017)

Lista recenzentów Rocznik Naukowy Duszpasterstwa Nauczycieli Nr 1(2017)

  1. ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz (UMK Toruń),
  2. ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda (KUL Lublin),
  3. ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński (KUL Lublin),
  4. dr hab. Grzegorz Majkowski(prof. UTH Radom),
  5. ks. dr hab. Marek Tatar (prof. UKSW Warszawa),
  6. dr hab. Marek Piwowarczyk (KUL Lublin),
  7. ks. dr hab. Piotr Wiśniewski (KUL Lublin),
  8. ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz (prof. KUL Lublin),
  9. ks. dr hab. Zbigniew Waleszczuk (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt Niemcy),
  10. dr Katarzyna Kułak-Krzysiak (KUL Lublin).